Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te betalen voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op de behandelovereenkomst tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij vervolgafspraken zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten.

Facturering

Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. U kunt de factuur direct betalen door middel van een pin- of contante betaling. Na overleg kunt u uw rekening tevens voldoen via een bankoverschrijving.

Om de financiële kant goed te laten verlopen is het noodzakelijk om uw BSN te vermelden op de factuur. Bij medische correspondentie worden deze gegevens ook gebruikt, dit om identiteitsverwisseling te voorkomen.

De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk of mondeling heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. In 2023 kan dit voor de gehele risicovoet gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.

Annulering afspraken

Gemaakte afspraken (mondeling, telefonisch, WhatsApp, mail of andere wijze) kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.

Kwaliteit en service

Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Al onze pedicures staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP). Op therapeutische hulpmiddelen kan geen garantie op het effect van deze hulpmiddelen gegeven worden. De reflexzonetherapeuten staan ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging Reflexzone Therapeuten (VNRT) SCAG en register RBCZ.

Zolen en ortheses, en nagelbeugels zijn medische hulpmiddelen. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Aanpassingen van zolen/ortheses tot de eerste controle afspraak, maximaal binnen 2 maanden na aflevering, vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.

Akkoord behandelplan

Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening tijdens of na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische hulpmiddelen, zoals podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na uw akkoord en afronding van het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.

Klachten kunt u schriftelijk indienen via mail: info@podotherapiegeldropmierlo.nl of deponeren bij Podotherapie Geldrop-Mierlo, Emopad 37a 5663PA Geldrop

Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.