FAQ

Veelgestelde vragen

Staat er een vraag niet tussen? Vraag het ons dan nog even en neem contact op.

De eerste keer dat u bij een podotherapeut komt, wordt er met behulp van klinische kennis, indien nodig inzet van de nieuwste hightech apparatuur, zoals drukmeetplaten, een onderzoek verricht naar de oorzaak van de klachten. Aan de hand van de verkregen gegevens, wordt er door de podotherapeut een behandeling voorgesteld, welke na overleg met jou, kan worden gestart. Op de openingspagina staat een filmpje van de beroepsvereniging van podotherapeuten die u kunt bekijken.  

De vergoedingen voor podotherapie verschillen per zorgverzekering. De meeste verzekeraars vergoeden podotherapie ruim, geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. U kunt dit nakijken in jouw polis of navragen bij jouw verzekeraar. Voor een overzicht van de vergoedingen kunt u ook naar de pagina vergoedingen gaan op deze website. Hier vindt u meer informatie per zorgverzekeraar. U heeft in de meeste gevallen geen verwijsbrief nodig van een (huis)arts of medisch specialist om deze zorg vergoed te krijgen. U kunt op eigen initiatief een afspraak maken.

Hoeveel een aanvullende zorgverzekering vergoedt voor podotherapie verschilt per verzekeraar. De meeste verzekeraars vergoeden een vast bedrag per jaar dat kan variëren van 50 tot 1000 euro. Bij sommige verzekeraars valt de vergoeding voor podotherapie samen met de vergoeding voor steunzolen en/of andere voethulpmiddelen. Bij enkele zorgverzekeraars valt de vergoeding van podotherapie samen met voetzorg door een pedicure. Voor de exacte hoogte van de vergoeding adviseren wij u te kijken in jouw polis of contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar. Op onze website vindt u ook een overzicht, hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen. Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor podotherapie. Als u meer kosten maakt dan u vergoed krijgt, moet u natuurlijk wel een deel van de kosten zelf betalen.

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. De vergoedingen uit de aanvullende verzekering tellen dus niet mee voor het eigen risico. 

In onderstaande gevallen hebben patiënten een doorverwijzing nodig:

  • In het geval van diabetes (wanneer er een SIMS classificatie moet worden vastgesteld)

In het geval van oncologische patiënten              

Wij hebben onze prijslijst gepubliceerd zodat u niet voor verrassende situaties komt te staan.

Bij de eerste afspraak is het belangrijk om een aantal dingen mee te nemen:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Zorg verzekeringspas
  • Verwijsbrief arts/specialist (indien u een doorverwijzing heeft)
  • Schoenen die u het meest draagt
  • Sportschoenen

Kijk hier een filmpje over podotherapie >bekijken< 

Een podotherapeut is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wettelijk erkende en beschermde paramedische titel. Een podotherapeut staat genoteerd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. Een podotherapeut is in het bezit van een hbo-bachelor degree, verkregen na het volgen van een 4 jarige hbo-opleiding. De titel podoloog, (register)podoloog, podo-posturaaltherapeut of podokinesioloog is niet wettelijk erkend door het ministerie van VWS, het wordt een vrij beroep genoemd en valt onder het ministerie van Economische zaken. Dit betekent dat iedereen deze titel mag dragen. Vaak hebben deze beroepsbeoefenaren wel een gedegen opleiding of cursus gevolgd. Het kan echter ook voorkomen dat iemand die bijvoorbeeld in een schoenwinkel werkt, zonder veel kennis zich podoloog noemt. Zorg dus altijd dat u weet waarom u wordt doorverwezen naar een podotherapeut. Een podotherapeut is breed opgeleid.

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en klachten die voortkomen uit een afwijkende voetstand en/of looppatroon. Ook klachten hogerop in het lichaam die mogelijk worden veroorzaakt door een afwijkende stand. Een voetverzorger of een pedicure verzorgt en verwent uw voeten door bijvoorbeeld eelt te verwijderen en nagels te knippen. Er zijn ook pedicures die gespecialiseerd zijn in het behandelen van voeten van mensen met risicovoeten zoals diabetes mellitus of reuma. Dat is een Medisch Pedicure, deze is de hoogst opgeleide pedicure. Een podotherapeut verzorgt de voeten niet, maar zoekt naar de oorzaak van de pijn en komt vervolgens met een oplossende behandeling.

Als een pedicure een bepaalde behandeling niet meer kan, durft of mag uitvoeren, zal een podotherapeut de behandeling overnemen. In het bijzonder bij patiënten met diabetes mellitus, reuma en vaatlijden neemt de instrumentele behandeling van de podotherapeut een belangrijke plaats in.

Wij hechten veel waarde aan de relatie die u met jouw zorgverlener heeft. Wij proberen er dan ook voor te zorgen dat u altijd een vaste behandelaar krijgt. Het kan echter voorkomen dat u, door ziekte of afwezigheid van een podotherapeut, een andere (tijdelijke) behandelaar krijgt. Dit doen wij alleen zodat er niet in uw planning geschoven hoeft te worden. Deze podotherapeut beschikt over al uw behandelinformatie en geeft u dezelfde kwalitatieve zorg als uw vaste podotherapeut. Ook in acute spoedsituaties kan er, in overleg met u, worden gekozen voor een andere behandelaar, omdat deze eerder tijd voor u heeft.

Een podotherapeutische zool gaat over het algemeen tot één tot twee jaar mee. Bij veel gebruik (1500 km) is de demping niet meer optimaal. Het is wel aan te raden ieder jaar op controle te komen om o.a. de status van de podotherapeutische zool te bekijken. Het kan nodig zijn de podotherapeutische zool van een opknapbeurt te voorzien door bijvoorbeeld de bovenlaag te vervangen. Hoe lang een podotherapeutische zool meegaat, hangt af van de intensiteit en de omstandigheden van het gebruik. Ook de mate waarin u transpireert, de hardheid van de materialen die zijn gebruikt en het gewicht dat op de zolen rust beïnvloeden de levensduur van de podotherapeutische zool.

De podotherapeutische zolen worden op de lengtemaat van jouw voeten gemaakt. Doordat de zolen individueel op maat gemaakt worden kan het zijn dat ze niet in uw oude schoeisel passen, het kan zijn dat de lengte net iets langer is dan uw schoenmaat. Van het voorblad van de zool zou een aantal millimeter afgeknipt mogen worden, zodat de zool beter in de schoen past.  Koop schoenen waarbij het voetbed uit de schoen gehaald kan worden, zodat de podotherapeutische zool daarvoor in de plaats gelegd kan worden. Dit scheelt ruimte in jouw schoenen. Wanneer u moeite heeft met het vinden van juiste schoenen, kan wellicht een schoenconsulent een oplossing bieden. 

Na het eerste onderzoek bij de podotherapeut, zal de controle ongeveer na 6 weken plaatsvinden. Wanneer er geen klachten aanwezig zijn en het dragen van de zolen goed gaat, adviseren wij een jaarlijkse controle. Hierbij wordt bijvoorbeeld de steun van de podotherapeutische zool opnieuw gecontroleerd. Als het mogelijk is wordt er eventueel een extra ondersteuning bijgeplaatst, wanneer dit nodig mocht zijn. Bij klachten of bijzonderheden adviseren wij je om eerder een afspraak te maken. Podotherapeutische zolen zijn medische hulpmiddelen.

De meeste verzekeraars stellen voorwaarden en eisen aan de podotherapeut waar je naartoe gaat, voordat zij een vergoeding toekennen. De podotherapeut moet vaak over bepaalde certificaten beschikken en aangesloten zijn bij vakgroepen. De podotherapeuten van Podotherapie Geldrop-Mierlo voldoen aan al deze eisen: ze zijn allen in het bezit van een hbo bachelor titel, hebben een persoonlijke AGB-code, vallen onder artikel 34 van de wet BIG en zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Tevens voldoen zij aan alle eisen die de beroepsvereniging (de NVvP) stelt onder andere op het gebied van praktijkinrichting, manier van praktijkvoering en dossiervorming. Hiermee is de kwaliteit van de podotherapeuten gewaarborgd.

In onze praktijk worden de nota’s direct afgehandeld door de behandelend podotherapeut. U dient de nota zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. U kunt het bedrag pinnen bij uw podotherapeut. Voor vragen omtrent de nota of voor een andere betalingswijze kunt u contact opnemen met de behandelend podotherapeut.

Indien u niet tevreden bent over de organisatie of over uw podotherapeut, dan kunt u dit uiteraard kenbaar maken. Wij zullen dan proberen de klacht samen met u op te lossen. Je kunt uw eventuele klacht sturen naar info@podotherapiegeldropmierlo.nl. Kijk voor meer informatie bij onze klachten pagina.

Nagels kunnen het best recht worden afgeknipt. Eventuele scherpe hoekjes kunnen iets worden bijgevijld. De kans op het ‘ingroeien’ van de nagel is op deze manier het kleinst.

Het ontstaan van kloven komt meestal door het dragen van slippers of schoenen met open hielen. Deze kloven ontstaan vaak in het eelt aan de rand van de hielen. In deze gevallen moet eerst het eelt verwijderd. Het overmatige eelt kan verwijderd worden door een pedicure of podotherapeut. Als de klachten alsnog aanhouden, bieden podotherapeutische zolen mogelijk uitkomst.

De oorzaak van een likdoorn is wrijving en druk. Zolang deze wrijving en druk niet opgeheven worden zal een likdoorn weer terug komen. Een podotherapeut kan de oorzaak opsporen en de overdruk met behulp van een podotherapeutisch hulpmiddel opheffen. Deze podotherapeutische hulpmiddelen bestaan uit een podotherapeutische zool, een orthese, een drukverdeling of een nagelbeugel. Welke wordt gebruikt is afhankelijk van waar de likdoorn zich bevindt. Door de overdruk weg te nemen komt de likdoorn niet of in ieder geval minder snel terug. Of de likdoorn terugkeert is daarbij ook afhankelijk van jouw schoenkeuze, hoe lang de likdoorn er al zit en van eventuele huidproblemen rond de likdoorn, zoals littekenweefsel. Als een pedicure de likdoorn niet helemaal kan verwijderen, kan de podotherapeut dit voor jou doen.

Het naar binnen staan van voeten en enkels is tot ongeveer 7 jaar heel normaal. Behalve als jouw kind pijnklachten heeft, veel valt bij het rennen/lopen, helemaal niet wil lopen of snel moe wordt van het rennen/lopen is het verstandig een afspraak met de podotherapeut te maken. Is dit niet het geval, dan hoeft er niet direct actie te worden ondernomen. De voeten zullen zich hoogstwaarschijnlijk uit zichzelf corrigeren.

De oorzaak van tintelingen en/of een doof gevoel is doorgaans een beklemming van een zenuw. Dit kan veroorzaakt worden door knellende schoenen, een afwijkende voetstand of een beknelde zenuw hoger in uw lichaam, bijvoorbeeld in uw rug. De oorzaak moet eerst worden vastgesteld d.m.v. een podotherapeutisch onderzoek. Met podotherapie kunnen de klacht vaak verholpen worden door persoonlijk schoenadvies, een orthese en/of met podotherapeutische zolen.

Tegenwoordig worden bij wondjes en ontstekingen aan voeten/tenen sodabaden of andere voetbaden afgeraden. Dit geldt zeker voor mensen die lijden aan diabetes mellitus, reumatoïde artritis en/of bloedvatproblemen. Dit vanwege het verwekende effect van deze voetbaden. Wat ook meespeelt, is dat bepaalde bacteriën zich sneller vermenigvuldigen in een vochtige, warme omgeving. Bovendien is door de aantasting van de natuurlijke afweer de huid vatbaarder voor infecties en schimmels. Bij neuropathie, wat voor kan komen bij mensen met diabetes mellitus, is er ook nog kans op verbranding, omdat de temperatuurhoogte van het water niet goed gevoeld kan worden. Kortom, een voetbadje bij wondjes en ontstekingen aan de voeten raden wij af.

Een schimmelnagel wordt ook wel kalknagel genoemd in de volksmond. Meestal begint een schimmelnagel in een hoekje van de nagel en breidt zich langzaam verder uit. De schimmel is te herkennen aan de gele, bruine of groene kleur en er kunnen zich ook kleine vlekjes op de nagels vormen. De nagel wordt op ten duur brokkelig en wordt omhoog geduwd. De oorzaak ligt bij de schimmels die zich voornamelijk bevinden in een vochtige en warme omgeving. Ze dringen in de huid en/of nagel en veroorzaken zo een infectie. Een pedicure of podotherapeut kan de nagels dunner frezen en schoonmaken. Dit is een pijnloze behandeling. Er bestaan diverse middelen tegen schimmelnagels, echter werken niet alle middelen even goed. Tabletten welke door de huisarts voorgeschreven dienen te worden, hebben soms ongewenste bijwerkingen. Wat u zelf kunt doen om te voorkomen dat de infectie zich uitbreidt, is dagelijks schone sokken aan te trekken en de sokken op 80 graden te wassen. Deze hoge temperatuur zorgt er voor dat de schimmelsporen worden gedood. Daarnaast zijn er diverse middelen in poedervorm te verkrijgen, welke geschikt zijn om sokken en schoenen te behandelen.

Met de podotherapeutische zolen kunt u sporten. Het is wel van belang dat u eerst in jouw dagelijks leven gewend bent aan de zolen, voordat u ze ook met het sporten gaat gebruiken. Sommige sportschoenen, bijvoorbeeld hardloopschoenen met een anti-pronatieblok, hebben aan de binnenzijde van de zool een extra versteviging. Het is daarom verstandig om bij het eerste bezoek bij de podotherapeut ook uw sportschoeisel mee te nemen, zodat de (zool)therapie goed afgestemd kan worden.