Klachtenregeling

Podotherapie Geldrop-Mierlo

Heeft u een tip, idee of opmerking voor ons? Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën. Laat het ons weten door het contactformulier in te vullen. Heeft u een klacht? Lees dan verder.

Heeft u een klacht?

Wij hopen dat uw ervaring met ons goed is, maar als dat niet zo is dan horen wij het graag.  U kunt uw klacht in eerste instantie aan ons kenbaar maken, waarbij het prettig is als u zou willen vermelden wat voor u een passende oplossing zou zijn. Uw klacht kunt u kenbaar maken per:

Mocht de klacht niet oplosbaar blijken met de behandelaar / organisatie, dan kan deze worden voorgelegd bij de NvvP (Nederlandse vereniging van Podotherapeuten) of de VNRT (vereniging van Nederlandse Reflexzone therapeuten), afhankelijk waarvoor u bij Podotherapie Geldrop-Mierlo in behandeling bent.

Podotherapie Geldrop-Mierlo is aangesloten bij het Klachtenloket
Paramedici waar u uw klacht kunt indienen. Gebruik hiervoor bij voorkeur het online klachtenformulier . Indien u het formulier (open het formulier) toch wenst te printen en invullen dan kunt u het sturen naar:

Kwaliteitsregister Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht

PROCEDURE
Nadat u een klacht heeft ingediend krijgt u allereerst een ontvangstbevestiging en informatie over de procedure. De klachtenfunctionaris neemt telefonisch contact met u op om de klacht, procedure en termijn te bespreken. Als u hiervoor toestemming geeft dan legt de klachtenfunctionaris de klacht voor aan de podotherapeut. De podotherapeut heeft 2 weken de tijd om schriftelijk op uw klacht te regeren. De klachtenfunctionaris bemiddelt en probeert tot een oplossing te komen met u en de podotherapeut. Uiterlijk 6 weken na registratie van de klacht moet duidelijk zijn welke maatregelen de podotherapeut/ podotherapiepraktijk neemt. De klachtenfunctionaris bespreekt de voorgestelde oplossing met u. Deze termijn is wettelijk vastgesteld en kan indien nodig worden verlengd met 4 weken. Als u het ermee eens bent dan is de klacht opgelost.

GESCHILLENCOMMISSIE
Als u het niet eens bent met het resultaat van de bemiddeling dan kunt u overwegen uw geschil voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie die is ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Hieraan zijn wel kosten verbonden. De procedure hiervoor vindt u op de website www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/geschil.