Diabetes

Een groot deel van de patiënten, die bij een podotherapeut in behandeling zijn, heeft voetklachten ten gevolge van diabetes mellitus (DM). Dit zijn vooral mensen die al langere tijd diabeet zijn. Bijna 50% van deze groep ontwikkelen, op den duur, voetklachten ten gevolge van hun diabetes. Op langere termijn zal het samenspel van de verslechterde doorbloeding van de voet in combinatie met het slechter functioneren van het zenuwstelsel (neuropathie) de oorzaak zijn voor het ontstaan van de diabetische voet. 

Complicaties bij diabetes

Als u diabetes heeft, kunnen er veranderingen optreden in (de werking van) uw lichaam. De volgende veranderingen kunnen zich voordoen:

Preventie is belangrijk

Het is belangrijk om regelmatig uw voeten te laten controleren. Dit wordt de voetscreening genoemd. De praktijkondersteuner van de huisarts, de huisarts of een podotherapeut kunnen uw voeten controleren.